Politica de confidenţialitate

Express Motors S.R.L. cu sediul social în Bistriţa, Str. Drumul Cetăţii nr. 23 este operatorul datelor dvs. cu caracter personal.

Express Motors S.R.L. este o firmă independentă care nu este parte a grupului BMW dar care operează sub sigla BMW și deține licența de a servisa autovehicule marca BMW. Vă rugăm consultați politica de confidențialitate a BMW România sau BMW Financial Services, cu privire la prelucrarea datelor de către aceste societăți din Grupul BMW.

Detaliile de contact ale Responsabilului pentru protecția datelor a Express Motors S.R.L. sunt următoarele:
Nume: Ioana Suciu
Telefon: +40 733 900 570
E-mail: ioana.suciu@bmw-bistrita.ro

Express Motors S.R.L. prelucrează datele dvs. personale, în următoarele ocazii:

 • Dacă ne contactați direct, pentru a solicita informații despre produsele și serviciile Express Motors S.R.L.
 • Dacă achiziționați un produs sau un serviciu direct de Express Motors S.R.L.
 • Dacă răspundeți la campaniile noastre de marketing direct, de ex. completarea unui card de răspuns sau introducerea datelor online pe site-ul nostru.
 • Dacă datele dvs. personale sunt transferate de la companiile din Grupul BMW sau de la alte terțe părți.
 • Dacă alți parteneri de afaceri transferă în mod permis datele dvs. personale către noi.
 • Dacă am achiziționat datele dvs. personale din alte surse (de exemplu, brokeri de adrese comerciale)
 • Dacă oferiți informații în numele unui terț, trebuie să vă asigurați că au primit această politică de confidențialitate înainte de a face acest lucru. Dacă aveți sub 16 ani, vă rugăm să nu ne furnizați nicio informație cu excepția cazului în care aveți permisiunea părintelui sau tutorelui dvs. să faceți acest lucru.

Vă rugăm să ne ajutați să vă actualizăm informațiile informându-ne despre orice modificare a detaliilor de contact sau a preferințelor dvs.

Următoarele tipuri de informații despre dvs. pot fi colectate:

 • Detalii de contact: nume, titlu, inițiale, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail, număr de fax.
 • Date cu caracter personal: data nașterii, statutul familial, membrii familiei, permis de conducere (tip), profesie, test drive, hobby-uri, metoda preferată de plată, canalul de contact preferat, VIN, numele companiei.
 • Interese: informațiile privind interesele dvs., inclusiv tipul de vehicule care vă interesează.
 • Utilizarea site-ului și a informațiilor comunicate: cum utilizați site-ul nostru și dacă deschideți sau transmiteți comunicările noastre, inclusiv informațiile colectate prin cookie-uri și alte tehnologii de urmărire. Politica de cookie-uri găsită aici.
 • Informații despre vânzări și servicii: informații referitoare la achiziții, inclusiv ID-ul clientului, numărul de contract și informații privind opțiunea de finanțare de la BMW FS, suport și service, inclusiv plângeri și reclamații.
 • Informații privind istoricul clientului: ratele de satisfacție a clienților (și informații suplimentare de la platforma de autoasistență), ofertele primite, datele despre cumpărarea mașinilor, inclusiv modelul, configurația, data achiziției, data de înregistrare, numărul de înmatriculare, data de comandă, lista de prețuri, informații privind garanția, valoarea reziduală, informații opționale în domeniul asigurărilor (de exemplu vehiculele din gospodărie, utilizarea serviciilor de mobilitate) produse, date colectate în timpul vizitelor la Express Motors S.R.L. (de ex. solicitări, informații de consultare, consultant de vânzări responsabil, istoric de service), istoricul campaniei/ răspunsurile campaniei, istoricul reclamațiilor, istoricul de service.
 • Utilizarea dispozitivului și a serviciului: cum utilizați dispozitivul (mobil sau vehicul) și serviciul oferit pe dispozitiv.
 • Detalii de configurare a vehiculului: informații despre caracteristicile și setările curente ale vehiculului dvs. (identificat prin numărul de înmatriculare al vehiculului).
 • Informații tehnice ale vehiculului:  informații despre cum funcționează sau au funcționat motorul și sistemele din interiorul vehiculului, nivelul de încărcare a rezervorului, distanța rămasă de navigare (croazieră), datele RTTI (date de navigație de intrare), temperatura exterioară, kilometrajul, viteza medie .
 • Informații privind locația dispozitivului/vehiculului: locația vehiculului sau a dispozitivului mobil.

Utilizarea datelor personale în conformitate cu legile UE privind protecția datelor trebuie să fie justificată de unul dintre mai multe "temeiuri" legale și suntem obligați să stabilim aceste temeiuri pentru fiecare utilizare prin intermediul acestei politici. O explicație a domeniului de aplicare a temeiurilor disponibile poate fi găsite mai jos:

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizarea informațiilor dumneavoastră menționată mai sus este permisă în temeiul legislației UE privind protecția datelor pe baza următoarelor considerente legale principale:

 • în cazul în care v-ați dat acordul (v-a fost prezentat un formular de consimțământ în legătură cu orice astfel de utilizare și vă puteți retrage consimțământul);
 • dacă sunt necesare să încheiem sau să executăm contractul cu dumneavoastră;
 • dacă sunt necesare pentru a ne conforma obligațiilor legale;
 • dacă le folosim pentru a realiza un interes legitim și motivele pentru care le folosim depășesc orice prejudiciere a drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor (interesele noastre legitime includ menținerea celor mai înalte standarde de vânzare privind produsele și serviciile);
 • dacă sunt necesare pentru ca noi să apăram, să urmărim sau să formulăm o pretenție împotriva dumneavoastră sau a unei terțe părți.

Pot exista utilizări care sunt permise pe baza altor temeiuri; unde este cazul, le vom identifica și le vom comunica cât mai curând posibil, după ce vom lua la cunoștința de acestea.

Relații Clienți și Marketing - pentru a răspunde întrebărilor și a vă aduce știri și oferte

Express Motors S.R.L. colectează [Date de Contact, Detalii Personale și Interese, Informații despre Istoricul Clientului, Informații privind Utilizarea Site-ului și a Comunicațiilor] și poate utiliza [Informațiile despre Vânzări și Service, Detaliile de Configurare a Vehiculului și Informațiile Tehnice despre Vehicule] pentru a determina ce noutăți și oferte sunt de interes pentru dumneavoastră și pentru a vă contacta în legătură cu aceste oferte în conformitate cu preferințele dumneavoastră de marketing. Express Motors S.R.L. poate comunica aceste informații către BMW Group România, BMW Financial Services pentru a urmări solicitările dumneavoastră și pentru a vă oferi mai multe oferte specifice.

Justificare utilizare: Consimțământ, interes legitim: temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Interes legitim:  Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al Express Motors S.R.L. în scopul de a promova și de a oferi informații despre produsele și serviciile lui. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților și ale clienților potențiali au fost evaluate în raport cu interesul Express Motors S.R.L. de a prelucra date personale în scopul identificat.

Alegere:  Consimțământul de marketing poate fi oricând retras cu efect pentru viitor. Clientul poate de asemenea să se opună prelucrării în scopuri de marketing direct.

Vânzări & Service de Vehicule – pentru a procesa vânzarea, a vă configura și a vă întreține vehiculul.

Express Motors S.R.L. va obține Datele de Contact, Detaliile de Configurare a Vehiculului, Informațiile Tehnice despre Vehicul și Informațiile privind Vânzările și Serviciile, precum și Informații despre Istoricul Clientului atunci când achiziționați, servisați sau reparați un vehicul de la sau împreună cu acesta, ca parte a vânzării sau service-ului, inclusiv solicitări de garanție și verificări regulate, și le vor folosi pentru a furniza serviciile pe care le solicitați și pentru a vă notifica aspectele legate de vehiculul dumneavoastră. Aceste informații pot fi accesate de BMW Group România și BMW AG pentru a depana probleme tehnice sau de altă natură legate de furnizarea acestor servicii.

Operatorii menționați mai sus pot primi, de asemenea, Informații limitate privind Localizarea Autovehiculului în timpul procesului de reparare, care vor fi utilizate numai în conformitate cu Măsurile de Protecție cu privire la Informațiile de Localizare: Măsurile de Protecție cu privire la Informațiile de Localizare.

Furnizarea datelor personale pentru scopul de Vânzări & Service de Vehicule este o cerință contractuală și refuzul de a le furniza va afecta corecta derulare a contractului sau o va face chiar imposibilă.

Justificarea utilizării:  Executarea contractului; interese legitime: temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Interes legitim:  Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al Express Motors S.R.L. de a menține cele mai înalte standarde de vânzare, service și produse oferite de Express Motors S.R.L.. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților au fost evaluate în raport cu interesul Express Motors S.R.L. de a prelucra datele clienților în scopul identificat.

Alegere:  Clientul poate să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal din motive legate de situația sa particulară în orice moment. 

Respectarea solicitărilor obligatorii de furnizare a informațiilor dumneavoastră - pentru a ne conforma obligațiilor legale, față de autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și serviciul judiciar.

Express Motors S.R.L. este supus legilor din Romania și trebuie să respecte acele legi. Aceasta include furnizarea informațiilor dumneavoastră agențiilor de aplicare a legii, autorităților de reglementare și instanțelor judecătorești și părților terțe în legătură cu proceduri sau investigații oriunde în lume, atunci când sunt obligați să facă acest lucru. Dacă este permis, vă vom trimite o astfel de solicitare sau vă vom informa înainte de a răspunde, cu excepția cazului în care acest lucru ar aduce atingere prevenirii sau detectării unei infracțiuni.

Furnizarea datelor personale pentru scopul de a ne Conforma cu solicitările obligatorii privind informațiile dvs., este o cerință de reglementare care depinde de solicitarea in cauză.

Justificarea utilizării: Obligația legală; stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

Alegerea:  Niciuna

Transferul către terțe părți

Date personale pot fi transferate terțelor părți, asigurându-se că există un temei legal pentru transfer.

Datele dumneavoastră personale pot fi transferate următoarelor entități:

 • Companiile din grupul BMW;
 • Parteneri contractuali și ateliere auto;
 • Companiile care furnizează servicii pentru Express Motors S.R.L., cum ar fi mentenanță IT;
 • Mentenanță IT, găzduire IT, furnizor de centre de interacțiune cu clienții.

Deși nu putem garanta că transmiterea de date prin Internet sau pe site este lipsită de atacuri cibernetice, noi, subcontractanții noștri și partenerii noștri de afaceri ne străduim să menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor.

Toate informațiile dumneavoastră sunt stocate pe serverele securizate (sau în format fizic securizat) ale subcontractanților sau partenerilor noștri de afaceri și sunt accesate și utilizate în conformitate cu politicile și standardele noastre de securitate (sau standarde echivalente ale subcontractanților sau partenerilor noștri de afaceri).

Utilizăm o varietate de măsuri de securitate, inclusiv instrumente de criptare și autentificare, pentru a ajuta la protejarea și menținerea securității, integrității și disponibilității informațiilor dumneavoastră.

Deși nu putem garanta că transmiterea de date prin Internet sau pe site web este lipsită de atacuri cibernetice, noi, subcontractanții noștri și partenerii noștri de afaceri ne străduim să menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor. Folosim, printre altele, măsuri precum:

 • accesul personal strict la datele dumneavoastră pe baza "necesități de a cunoaște" și numai pentru scopul comunicat,
 • transferul datelor colectate doar în formă criptată,
 • stocarea datelor strict confidențiale - de ex. informații despre cărțile de credit - numai în formă criptată,
 • sistemele informatice de securitate pentru a interzice accesul neautorizat, de ex. de către hackeri, și
 • monitorizarea permanenta a accesului la sistemele de IT pentru a detecta și opri utilizarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal.

În cazul în care v-am furnizat (sau ați ales) o parolă care vă permite să accesați anumite părți ale site-ului nostru sau orice alt portal, aplicație sau serviciu pe care îl operăm, sunteți responsabil de păstrarea confidențială a acestei parole și de respectarea oricărei alte proceduri de securitate asupra căreia vă notificăm. Vă solicităm să nu comunicați o asemenea parolă nimănui.

Măsurile de Protecție cu privire la Informațiile de Localizare

Anumite servicii pot fi oferite numai în cazul în care vă dezvăluiți locația sau locația vehiculului. Tratăm cu toată seriozitatea confidențialitatea informațiilor despre locație.

Următoarele măsuri de protecție sunt aplicate Informațiilor privind Locația (inclusiv informațiile accesate ca parte a procesului de service al vehiculului):

 • Sunt reținute doar într-o formă asociată cu dumneavoastră sau cu vehiculul dumneavoastră atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul consimțit.
 • Sunt obținute sau accesate numai în această formă atunci când este necesar pentru a furniza serviciul solicitat sau în cazul în care suntem obligați să păstrăm și/ sau să furnizăm informațiile conform legii (iar în cazul în care suntem obligați să furnizăm informațiile către organele de drept sau orice altă terță parte, vă vom informa, cu excepția cazului când, dacă am face acest lucru, am aduce prejudicii prevenirii sau detectării unei infracțiuni, sau când nu ni se permite să facem acest lucru).
 • Informațiile despre Locația Vehiculului și Informațiile despre Locația Dispozitivului nu sunt coroborate decât dacă este necesar pentru furnizarea serviciului solicitat.
 • Orice altă utilizare a Informațiilor despre Locație în scopuri analitice va fi efectuată pe seturi de date anonime ireversibil.

BMW România și BMW Financial Services pot avea acces la Informațiile privind Localizarea Vehiculelor, iar BMW AG poate avea acces la Informațiile despre Locația Dispozitivului prin serviciile pe care le furnizează (de exemplu, ConnectedDrive).

Veți fi primit o descriere detaliată a informațiilor despre locație obținute pentru a furniza un serviciu dependent de informațiile despre locație, atunci când ați achiziționat inițial vehiculul sau când ați activat sau ați configurat serviciul sau aplicația (de exemplu, ConnectedDrive sau Connected App). Puteți controla dacă vom putea continua să deținem sau să colectăm aceste informații prin intermediul Portalului MyBMW Self Service, astfel încât să înceteze colectarea informațiilor viitoare despre locație. Rețineți că este posibil să nu vă putem oferi anumite funcții ale serviciilor noastre dacă limitați colectarea informațiilor despre locație.

Vom păstra informațiile dumneavoastră doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care le-am obținut și pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru apărare în cazul unei reclamații împotriva noastră). Așadar, dacă informația este utilizată în două scopuri, o vom reține până la expirarea scopului cu cea mai lungă perioadă; dar vom înceta să o folosim în scopul cu o perioadă mai scurtă, odată ce această perioadă a expirat.

Restricționăm accesul la informațiile dumneavoastră persoanelor care au nevoie să le folosească în scopurile relevante.

Perioadele noastre de păstrare se bazează pe nevoile afacerii, iar informațiile dumneavoastră care nu mai asunt necesare sunt ireversibil anonimizate (iar informațiile anonime pot fi păstrate) sau distruse în siguranță.

Utilizarea pentru asistență clienți și marketing: În legătură cu informațiile dumneavoastră utilizate în scopuri de asistență pentru clienți și în scopuri de marketing, este posibil să vă păstrăm informațiile în acest scop pana la data ultimei obțineri a consimțământului de a vă transmite mesaje de marketing sau data la care ați răspuns ultima oară la o comunicare de marketing din partea noastră (alta decât să renunțați la primirea altor comunicări).

Utilizarea pentru a executa un contract privind vânzarea și service-ul vehiculelor: În ceea ce privește informațiile dumneavoastră utilizate pentru a îndeplini orice obligație contractuală, putem păstra aceste date pe toată durata cât contractul rămâne în vigoare plus 10 ani de la ultimul contact pentru a răspunde oricăror întrebări sau pentru a soluționa orice reclamații survenite ulterior încetării contractului.

În cazul în care se sunt posibile pretenții: în legătură cu orice informație în legătură cu care considerăm în mod rezonabil că va fi necesară apărarea sau urmărirea sau formularea de pretenții împotriva dumneavoastră, a noastră sau a unei terțe părți, putem păstra aceste date atât timp cât această pretenție ar putea fi în termenul legal de a fi formulată.

ConnectedDrive – pentru a furniza servicii digitale în automobil.

Express Motors S.R.L. primeşte informaţii de contact, informaţii despre locaţia automobilului, precum şi informaţii privind utilizarea dispozitivelor şi a serviciilor folosite în conformitate cu descrierile detaliate ale serviciilor pentru fiecare aspect al serviciilor prezentate [aici] şi măsurile de protecţie cu privire la informaţiile de localizare: Măsurile de Protecție cu privire la Informațiile de Localizare. Descrierile detaliate ale serviciilor prevăd, de asemenea, orice divulgări către terţe părţi care utilizează informaţiile doar pentru furnizarea serviciilor.

În cazul în care utilizezi o aplicaţie terţă, de exemplu Spotify împreună cu aplicaţia de divertisment BMW Online, ţi se vor prezenta condiţiile lor de utilizare a serviciilor şi politica lor de confidenţialitate înainte de a putea utiliza aplicaţia respectivă. Operatorul acestei aplicaţii terţe va fi operatorul datelor cu privire la orice informaţie care este accesată sau introdusă în acea aplicaţie. Acesta va stabili modul în care utilizează informaţiile tale în politica sa de confidenţialitate şi în alte notificări, precum şi consimţămintele care i se oferă sau pe care le obţine prin intermediul aplicaţiei. Noi nu suntem responsabili pentru utilizarea respectivă.

Furnizarea datelor personale pentru ConnectedDrive este o cerinţă contractuală şi refuzul de a le furniza va afecta derularea corectă a contractului sau o va face chiar imposibilă. Într-o anumită măsură, furnizarea datelor personale poate fi o cerinţă de reglementare (serviciul apel de urgenţă implementat la nivel european).

Justificarea utilizării: executarea contractului;

Obligaţie legală (serviciul apel de urgenţă implementat la nivel european).

Alegere: anularea contractului ConnectedDrive şi/ sau dezactivarea cartelei SIM.

Aplicaţia BMW Connected – pentru a furniza servicii digitale referitoare la automobil prin intermediul unui dispozitiv mobil.

Express Motors S.R.L. va obţine informaţii de contact, informaţii privind dispozitivele şi locaţia automobilelor, precum şi informaţii despre utilizarea dispozitivelor şi a serviciilor prin furnizarea acestor servicii utilizate în conformitate cu descrierile detaliate ale serviciilor pentru fiecare aspect al serviciilor prezentate aici şi măsurile de protecţie cu privire la informaţiile de localizare: Măsurile de Protecție cu privire la Informațiile de Localizare.

În cazul în care utilizezi o aplicaţie terţă, de exemplu Amazon Echo or Spotify, ţi se vor prezenta condiţiile lor de utilizare a serviciilor şi politica lor de confidenţialitate înainte de a putea utiliza aplicaţia respectivă. Operatorul acestei aplicaţii terţe va fi operatorul datelor cu privire la orice informaţie care este accesată sau introdusă în acea aplicaţie. Acesta va stabili modul în care utilizează informaţiile tale în politica sa de confidenţialitate şi în alte notificări, precum şi consimţămintele care i se oferă sau pe care le obţine prin intermediul aplicaţiei. Noi nu suntem responsabili pentru utilizarea respectivă.

Furnizarea datelor personale în scopul aplicaţiei BMW Connected este o cerinţă contractuală şi refuzul de a le furniza va afecta derularea corectă a contractului sau o va face chiar imposibilă.
Justificarea utilizării: executarea contractului; consimţământ.

Alegerea: dezinstalarea aplicaţiei de pe dispozitiv; retragerea acordului din cadrul aplicaţiei cu efect pentru viitor.

Asigurarea calităţii, cercetare şi dezvoltare – pentru îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor noastre.

Express Motors S.R.L. poate utiliza oricare dintre informaţiile pe care le primeşte, prin furnizarea de servicii (inclusiv informaţii despre locaţie), în formă depersonalizată (anonimizată), pentru asigurarea şi dezvoltarea calităţii produselor şi a serviciilor. Înainte de efectuarea unei astfel de utilizări, informaţiile tale vor fi depersonalizate (anonimizate), astfel încât acestea să nu poată fi asociate direct cu tine.

Justificarea utilizării: interes legitim (pentru anonimizarea informaţiei)

Interes legitim: interesul legitim al Express Motors S.R.L. de a furniza produse şi servicii de calitate satisface interesele clientului şi, prin urmare, este în concordanţă cu GDPR. Pentru a prelucra datele clienţilor în baza art. 6 lit. f) (interesul legitim) din GDPR, drepturile fundamentale şi libertăţile clientului au fost evaluate în raport cu interesul Express Motors S.R.L. de a prelucra datele clientului. Clientul aşteaptă de fapt calitate premium şi funcţii premium pentru produsele şi serviciile Express Motors S.R.L.. Pentru a îndeplini aceste aşteptări, este necesară monitorizarea continuă şi îmbunătăţirea calităţii, precum şi dezvoltarea produselor şi a serviciilor sau crearea de noi produse şi servicii. Pentru a atenua potenţialele riscuri şi pentru a spori protecţia intereselor persoanelor fizice, se aplică măsuri de siguranţă şi de control suplimentare în funcţie de necesităţi, cum ar fi accesul strict la date, limitările utilizării datelor, măsuri de securitate, planuri de reţinere a datelor, precum şi minimizarea şi anonimizarea datelor.

Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al Express Motors S.R.L. de a satisface aşteptările înalte ale clienţilor săi cu privire la calitatea produselor şi serviciilor noastre premium din prezent, precum şi dorinţa lor de a beneficia de soluţii inovatoare.

Respectarea solicitărilor obligatorii de furnizare a informaţiilor tale – pentru a ne conforma obligaţiilor legale faţă de autorităţile care aplică legea, autorităţile de reglementare şi serviciul judiciar.

Toţi operatorii sunt supuşi legilor din ţările în care operează şi trebuie să respecte legile respective. Aceasta include furnizarea informaţiilor tale agenţiilor care aplică legea, autorităţilor de reglementare şi instanţelor judecătoreşti, precum şi părţilor terţe în legătură cu proceduri sau investigaţii care pot avea loc oriunde în lume, atunci când acest lucru este obligatoriu. Dacă este permis, îţi vom trimite o astfel de solicitare sau te vom informa înainte de a răspunde, cu excepţia cazului în care acest lucru ar aduce atingere prevenirii sau detectării unei infracţiuni.

Furnizarea datelor personale, în scopul de a ne conforma solicitărilor obligatorii privind informaţiile tale, este o cerinţă de reglementare care depinde de solicitarea în cauză.

Justificarea utilizării: obligaţia legală; stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenţii legale.

Alegerea: niciuna

Rechemarea produselor – în cazul necesităţii de a rechema anumite produse BMW de pe piaţă.

În cazul în care un produs BMW trebuie rechemat de pe piaţă, de exemplu, din cauza unor considerente de siguranţă, BMW România si Express Motors S.R.L. îţi va prelucra datele personale pentru a te contacta şi pentru a facilita acest proces.

Justificarea utilizării: obligaţia legală; interes legitim.

Interes legitim: această prelucrare se bazează pe interesul legitim al BMW România si Express Motors S.R.L. de a garanta siguranţa produselor BMW. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale clienţilor au fost evaluate în raport cu interesul BMW România si Express Motors S.R.L. de a prelucra datele clienţilor în scopul identificat.

Alegere: Clientul poate să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal din motive legate de situaţia sa particulară, în orice moment.

Dacă aveți întrebări legate de utilizarea de către noi a informațiilor dumneavoastră, trebuie să contactați serviciul nostru de asistenta pentru clienti pentru clienti prin e-mail la gdpr@bmw-bistrita.ro, de luni pana vineri intre orele 8:30-17:00. În plus, puteți lua legătura cu responsabilul cu protecția datelor menționat aici: Iacob Ramona Roxana, e-mail: ioana.suciu@bmw-bistrita.ro, telefon: +40 733 900 570.

Aveți dreptul:

 • să ne solicitați detalii suplimentare cu privire la modul în care folosim informațiile dumneavoastră,
 • să dobândiți acces la datele dumneavoastră personale și o copie a informațiilor pe care ni le-ați furnizat,
 • să primiți date personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și - dacă este fezabil din punct de vedere tehnic - să transmitem aceste date altui operator fără obstacole, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea contractului și dacă se face prin mijloace automatizate,
 • să ne solicitați să actualizăm orice inexactitate în informațiile deținute,
 • să ne solicitați să ștergem orice informație pentru care nu mai avem un temei legal de utilizare,
 • când prelucrarea se bazează pe consimțământ și în legătură cu orice modalități de direct marketing, să vă retrageți consimțământul cu efect pentru viitor, astfel încât să încetăm acea prelucrare specială,
 • să obiectați împotriva oricărei prelucrări [inclusiv crearea profilului], bazată pe interese legitime, datorită situației dumneavoastră speciale, cu excepția cazului în care motivele noastre de a continua această prelucrare prevalează asupra oricărui prejudiciu adus drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor
 • să ne solicitați să restricționați modul în care vă folosim informațiile, de ex. pe parcursul investigării unei plângeri.

Exercitarea acestor drepturi este supusă anumitor excepții pentru a proteja interesul public (de exemplu, prevenirea sau detectarea infracțiunilor), interesele noastre (de exemplu, menținerea privilegiului legal) sau drepturile și libertățile altora. Dacă vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vom analiza dreptul dumneavoastră la o astfel de solicitare și vom răspunde fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de o lună. În cazuri complexe sau în momente de primire a numeroase solicitări, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, perioadă despre care veți fi informați.

Dacă sunteți nemulțumit de utilizarea de către noi a informațiilor dumneavoastră sau de răspunsul nostru la orice exercitare a acestor drepturi, aveți dreptul de a formula o plângere autorității de protecție a datelor aici: http://www.dataprotection.ro/.